شرح آ - شرح آنلاین
کاهش معاملات مسکن در دومین ماه زمستان ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاهش معاملات مسکن در دومین ماه زمستان

در بهمن ماه سال جاری تعداد معاملات واحد های مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۵٫۶ هزار فقره و ۴۵٫۰ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴٫۵ درصد کاهش و ۷٫۶ درصد افزایش نشان می دهد.