شهید دکترمصطفی چمران - شرح آنلاین
گزارش:چمران از همراهی با امام موسی‌صدر و انقلاب اسلامی تا مخالفت با بنی صدر ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

گزارش:چمران از همراهی با امام موسی‌صدر و انقلاب اسلامی تا مخالفت با بنی صدر

شرح آنلاین - چمران و امام موسی صدر با آموزش و ساماندهی شیعیان جنوب لبنان در حال مبارزه با رژیم صهیونیستی بودند که ابتدا امام موسی صدر در لیبی ربوده شد و سپس انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و چمران به ایران بازگشت.