شورای ملی ایران - شرح آنلاین
دشمنان ایران با ذلت سرنگون شدند/مسیر را برای دولت ۱۳ هموار میکنیم ۰۳ بهمن ۱۳۹۹
روحانی:

دشمنان ایران با ذلت سرنگون شدند/مسیر را برای دولت ۱۳ هموار میکنیم

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مستبدین یک روز مجلس شورای ملی ایران و یک روز کنگره آمریکا را به توپ بستند، گفت: اما دشمنان ملت ایران با سرافکندگی و ذلت سرنگون شدند.