شکنجه - شرح آنلاین
چرایی عدم عضویت ایران در کنوانسیون «منع شکنجه» ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

چرایی عدم عضویت ایران در کنوانسیون «منع شکنجه»

«مسئله، راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست؛ یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم‌تر است»