صادرات صنعت - شرح آنلاین
صادرات بخش صنعت و معدن به ۳۳٫۴ میلیارد دلار رسید / واردات ۳۲٫۶ میلیارد دلار ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

صادرات بخش صنعت و معدن به ۳۳٫۴ میلیارد دلار رسید / واردات ۳۲٫۶ میلیارد دلار

وزارت صنعت ، (شرح آنلاین) - در ۹ ماهه ۱۳۹۷ ارزش صادرات بخش صنعت ۱۴ میلیارد دلار و صادرات بخش معدن ۹۷۰.۲ میلیون دلار شده است.