صرافی بهنام - شرح آنلاین
تیم منتخب چوگان صرافی بهنام در رقابتهای جام قهرمانی باشگاههای کشور حضور می یابد ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

تیم منتخب چوگان صرافی بهنام در رقابتهای جام قهرمانی باشگاههای کشور حضور می یابد

تبریز،(شرح آنلاین) - تیم منتخب چوگان صرافی بهنام استان آذربايجان شرقی در رقابتهای جام قهرمانی باشگاههای كشور حضور می یابد.