صرفه جویی در مصرف بنزین - شرح آنلاین
ارومیه به خط ریلی کشور پیوست ۲۸ آبان ۱۳۹۷

ارومیه به خط ریلی کشور پیوست

خط ریلی ارومیه مراغه توسط رئیس جمهور افتتاح شد.