صفارهرندی - شرح آنلاین
میرحسین موسوی بر خلاف تعهدش به رهبر عمل کرد ۲۲ دی ۱۳۹۷

میرحسین موسوی بر خلاف تعهدش به رهبر عمل کرد

محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد دوران فتنه ۸۸ جزئیات جدیدی از جلسه میرحسین موسوی با رهبر معظم انقلاب را پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم تشریح کرد.