صفری - شرح آنلاین
رویکردها و برنامه های جدید در صدا و سیمای آذربایجان شرقی تشریح شد ۰۳ دی ۱۳۹۷

رویکردها و برنامه های جدید در صدا و سیمای آذربایجان شرقی تشریح شد

مراکز استانی صدا و سیما ، وظیفه بزرگ پاسداشت و حفظ داشته های فرهنگی و اجتماعی استان های مختلف کشور را بر عهده دارند. این مراکز به دلیل ارتباط مستقیم با مردم آن منطقه ، گاهاً در بعد محلی اهمیت بیشتری از شبکه های سراسری پیدا می کنند.