صنایع دستی - شرح آنلاین
زنجان، سرزمین ملیله از صنایع دستی محلی تا هنر جهانی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

زنجان، سرزمین ملیله از صنایع دستی محلی تا هنر جهانی

زنجان، فارس، (شرح آنلاین) - جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان با محوریت صنایع دستی استان و ثبت جهانی ملیله برگزار شد.