صنعت خودرو سازی - شرح آنلاین
پرداخت ۳۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه سازی ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

پرداخت ۳۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه سازی

صمت ، ( شرح آنلاین ) - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تزریق ۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه سازی کشور خبر داد.