صنعت داروسازی - شرح آنلاین
سر پا ماندن صنعت داروسازی کشور به شرط تک نرخی شدن ارز دارو ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

سر پا ماندن صنعت داروسازی کشور به شرط تک نرخی شدن ارز دارو

مهر، (شرح آنلاین) - عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیوتکنولوژی پزشکی، به تشریح وضعیت صنعت داروسازی کشور پرداخت و خواستار تک نرخی شدن ارز دارو شد.