ضرر سیل - شرح آنلاین
سیل به بخش کشاورزی ۶۷۰۰ میلیارد تومان خسارت زد 19 فروردین 1398

سیل به بخش کشاورزی ۶۷۰۰ میلیارد تومان خسارت زد

صدا و سیما ، ( شرح آنلاین) - معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت : سیل اخیر تا هجدهم فرودین ، ​۶۷۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان و تولیدکنندگان در ۱۹ استان درگیر در کشور خسارت وارد کرده است.