عادل آذر - شرح آنلاین
سرپرست معاونت حقوقی دیوان محاسبات منصوب شد 08 خرداد 1398

سرپرست معاونت حقوقی دیوان محاسبات منصوب شد

فارس، (شرح آنلاین) - رئیس دیوان محاسبات کل کشور در حکمی محسن عمرانی را به عنوان سرپرست معاونت حقوقی مجلس و تفریغ بودجه منصوب کرد.

برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید بر ظرفیت های داخلی خودمان تکیه کنیم 22 بهمن 1397

برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید بر ظرفیت های داخلی خودمان تکیه کنیم

( شرح آنلاین ) - برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید مدیریت اقتصادی ایران مبتنی بر شرایط و ظرفیت های داخلی خودمان باشد ، این تاکید عادل آذر در راهپیمایی 22 بهمن ماه بود.