عبدالرضا رحمانی فضلی - شرح آنلاین
وزیر کشور: با توجه به امکانات غرب کشور اشتغال پایدار اهالی منطقه تامین شود ۰۳ دی ۱۳۹۸
برای مقابله با پدیده کولبری در غرب کشور؛

وزیر کشور: با توجه به امکانات غرب کشور اشتغال پایدار اهالی منطقه تامین شود

وزیر کشور از دبیر شورای امنیت پایدار شرق و غرب کشور خواست تا بررسی‌های لازم و کارشناسی برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزنشین انجام شود.

دولت به معنای واقعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور شکل گرفت ۰۷ شهریور ۱۳۹۸

دولت به معنای واقعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور شکل گرفت

شرح آنلاین - وزیر کشور گفت:قبل از دوره مشروطیت اداره‌ کشور بر اساس استبداد بود و بعد از مشروطیت نیز انتخابات تشریفاتی و با فریب مردم بود.