علیرضا منادی - شرح آنلاین
دولت دست مدیران سودجو را از اداره کشور قطع کند ۱۰ تیر ۱۳۹۹

دولت دست مدیران سودجو را از اداره کشور قطع کند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید دارد که دولت برای عبور از شرایط اقتصادی ناسالم باید دست مدیران سودجو و تاثیر گذار بر افزایش قیمت ها را قطع کند.

حمایت از نخبگان داخلی بر جذب دانشجوی خارجی ارجحیت دارد ۰۶ تیر ۱۳۹۹

حمایت از نخبگان داخلی بر جذب دانشجوی خارجی ارجحیت دارد

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد تصمیم مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ریاست جمهوری بر اعطای اقامت ویژه به استعدادهای برتر اتباع خارجی تاکیدکرد که ایران باید جهت ممانعت از فرار مغزها از نخبگان داخلی صیانت کند و حمایت از آنها را در اولویت قرار دهد.