علی اکبر عسگری - شرح آنلاین
از خداوند خواستار توفیق پاسداری از حریم آزادی در عرصه اندیشه هستم ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
فرماندار جدید سلماس در آیین معارفه خود:

از خداوند خواستار توفیق پاسداری از حریم آزادی در عرصه اندیشه هستم

فرماندار جدید شهرستان سلماس در آیین معارفه خود گفت :از خداوند منان خواستارم تا توقیق دهد تا پاسدار حریم آزادی در عرصه اندیشه باشیم.