فرزند وزیر کشور - شرح آنلاین
فرزند وزیر کشور مشاور جوان وزیر اقتصاد شد ۰۳ آذر ۱۳۹۷

فرزند وزیر کشور مشاور جوان وزیر اقتصاد شد

بنا به اخبار رسیده از وزارت اقتصاد فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، با صدور حکمی،هادی رحمانی فضلی (فرزند وزیرکشور)، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی را، به عنوان مشاور جوان وزیر ، منصوب کرد.