فوتی بر اثر بیماری کرونا - شرح آنلاین
طی۲۴ساعت گذشته فوتی بر اثر بیماری کرونا درهرمزگان وجود نداشته است ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
جانشین ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا هرمزگان:

طی۲۴ساعت گذشته فوتی بر اثر بیماری کرونا درهرمزگان وجود نداشته است

بندرعباس - جانشین ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا هرمزگان گفت: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته فوتی براثر بیماری کرونا در استان وجود نداشته است.