قاسم سلیمانی دشتکی - شرح آنلاین
شلاق بی مسئولیتی بر پیکر استان ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

شلاق بی مسئولیتی بر پیکر استان

ایلام،( شرح آنلاین ) - نمی دانیم تاریخ درباره مدیریت جاهلانه و متحجرانه این مقطع از استان بهت زده ایلام چگونه قضاوت خواهد نمود اما این را می دانم که جریان‌های تصمیم‌ساز استان تصور می کنند که مدیریت و توسعه و برداشتن مشکلات تنها به سخنرانی و تشکیل جلسات پی در پی است.

فعالیت میدان نفتی «دانان» خرداد امسال با حضور رئیس جمهور آغاز می‌شود ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

فعالیت میدان نفتی «دانان» خرداد امسال با حضور رئیس جمهور آغاز می‌شود

ایلام، فارس، (شرح آنلاین) - استاندار ایلام گفت: همزمان با سفر رئیس جمهور در خرداد سال‌جاری به استان ایلام، واحد سولفورزدایی (SRU) و هیدروژن مجتمع پتروشیمی ایلام با سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال و با اشتغا‌ل‌زایی ۴۰۰ نفر افتتاح خواهد شد.

ژست انتخاباتی استاندار ایلام؛ یکی به میخ یکی به نعل ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

ژست انتخاباتی استاندار ایلام؛ یکی به میخ یکی به نعل

ایلام ، ( شرح آنلاین ) - از مهمترین شاخصه های مدیران ارشد صداقت در گفتار و رفتار است که موجب اعتماد و امیدواری مردم می شود .

استاندار حامی مردم یا توجیه گر عزل و نصب ها؟ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

استاندار حامی مردم یا توجیه گر عزل و نصب ها؟

ایلام،(شرح آنلاین) - در اضطراب مشکلات زندگی انتظار داشتیم استاندار مرهم دردهای پنهان مردم باشد در رفع مشکلات قدم جدی بردارد. بر مدیریت ها نظارت کند و چنانچه کسی در انجام وظایف محوله کوتاهی کرده عذرش را خواسته و از افراد مسئولیت پذیر حمایت کند.