قاضی صلواتی - شرح آنلاین
حکم مدیران دولتی در پرونده گوشت های برزیلی صادر شد 19 مرداد 1398

حکم مدیران دولتی در پرونده گوشت های برزیلی صادر شد

مهر، شرح آنلاین - حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.

برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌ها 22 اسفند 1397

برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌ها

صدا وسیما،(شرح آنلاین) - اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی های البرز ایرانیان و ولیعصر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.