قومیت گرایی - شرح آنلاین
قومیت، مذهب و رفتار سیاسی، تحلیلی بر یک قطعه از جورچین ۱۵ تیر ۱۴۰۳ 16 تیر 1403

قومیت، مذهب و رفتار سیاسی، تحلیلی بر یک قطعه از جورچین ۱۵ تیر ۱۴۰۳

داده‌های مختلف نگرشی نشان می‌دهد که احساس تبعیض قومیتی در ۱۰ سال گذشته، بیشترین رشد را در ایران داشته است. در سال ۹۴ تنها ۳۰ درصد از افراد بالای ۱۵ سال ایرانی بر این باور بودند که عدالت قومیتی در ایران وجود ندارد، اما این عدد در زمستان ۱۴۰۲ به ۶۶ درصد رسیده است و به تنهایی رتبه اول رشد احساس تبعیض را در بین انواع عدالت همچون عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی داشته است.