مالیات از مسکن - شرح آنلاین
اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در سه ماهه دوم سال جاری 21 تیر 1399

اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در سه ماهه دوم سال جاری

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از عملیاتی شدن اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در سه ماهه دوم سال جاری خبر داد.