مجازات جایگزین حبس - شرح آنلاین
وجود این همه زندانی در کشور شایسته نظام نیست/باید نگاه قضات در مجازات جایگزین تغییر کند ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

وجود این همه زندانی در کشور شایسته نظام نیست/باید نگاه قضات در مجازات جایگزین تغییر کند

قزوین، مهر ،( شرح آنلاین ) - وزیر دادگستری گفت: برای کاهش آمار زندانیان و نیز هزینه های تحمیل شده به نظام و کشور باید مجازات بدل از حبس با تغییر رویکرد قضات در سطح گسترده تری عملیاتی می شود.