مجتمع کشت و صنعت خرمدره - شرح آنلاین
” زدشت ” یازدهمین عرضه اولیه بورس در سال ۹۷ ۲۱ دی ۱۳۹۷

” زدشت ” یازدهمین عرضه اولیه بورس در سال ۹۷

یازدهمین عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران با عرضه سهام شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره انجام می شود.