مجید حسینی - شرح آنلاین
پنالتی در دقیقه اول ایران عمان ۳۰ دی ۱۳۹۷

پنالتی در دقیقه اول ایران عمان

در اولین دقیقه بازی ایران عمان در پی خطای مجید حسینی بر روی مهاجم عمان داور بازی اعلام پنالتی کرد.