محرومیت طارمی - شرح آنلاین
اعلام رسمی محرومیت مهدی طارمی ۳۰ دی ۱۳۹۹

اعلام رسمی محرومیت مهدی طارمی

فدراسیون فوتبال پرتغال نام مهدی طارمی را در لیست محرومان جام اتحادیه این کشور قرار داد.