محمدرضا سروش - شرح آنلاین
” سلیمانی ” مدیرعامل جدید سایپا شد 30 دی 1397

” سلیمانی ” مدیرعامل جدید سایپا شد

با انتخاب هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، میرجواد سلیمانی به عنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی انتخاب و جایگزین محمدرضا سروش شد.