محمدرضا نجفی منش - شرح آنلاین
تکمیل ۲۰۰۰۰خودروی ناقص با قطعات وارداتی/قیمتها کاهش می یابد ۳۰ مهر ۱۳۹۷

تکمیل ۲۰۰۰۰خودروی ناقص با قطعات وارداتی/قیمتها کاهش می یابد

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه ترخیص قطعات، تعداد خودروهای ناقص را از ۴۰ هزار دستگاه به ۲۰ هزار دستگاه کاهش داده است، گفت:با ورود خودروهای جدید،قیمت کاهش می‌یابد. شرح آنلاین-مهر:  محمدرضا نجفی‌منش گفت: تعداد خودروهای ناقص موجود در پارکینگ خودروسازان کاهش یافته است، به نحوی که هم اکنون تعداد این […]