محمدرضا پورابراهیمی - شرح آنلاین
از اتهام ظریف علیه مخالفان FATF نمی گذریم ۳۰ آبان ۱۳۹۷

از اتهام ظریف علیه مخالفان FATF نمی گذریم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ظریف اتهام پولشویی را علیه مخالفان FATF و CFT مطرح کرده است، گفت: هیچ ارتباطی بین مخالفان این دو لایحه و پولشویی وجود ندارد.