محمدرضا کلامی - شرح آنلاین
سقف قیمت مرغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد ۲۷ تیر ۱۳۹۸

سقف قیمت مرغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد

شرح آنلاین - مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مرغ برای مصرف کنندگان را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان مشخص کرد.