محمدمهدی شهریاری - شرح آنلاین
بررسی آخرین وضعیت کرونا آذربایجان غربی در تماس رئیس مجلس با استاندار ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

بررسی آخرین وضعیت کرونا آذربایجان غربی در تماس رئیس مجلس با استاندار

رئیس مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از آخرین وضعیت و اقدامات استان در مقابله با کرونا مطلع شد.