محمود احمدی نژاد - شرح آنلاین
ناراحتی احمدی نژاد از عفو نشدن نزدیکانش ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ناراحتی احمدی نژاد از عفو نشدن نزدیکانش

انصاف نیوز،(شرح آنلاین) - محمود احمدی نژاد که تعدادی از نزدیکانش در زندان هستند و مشمول عفو اخیر نشده‌اند، در یادداشتی تلگرامی از آنچه گسترده نبودن دایره‌ی عفو خوانده ابراز ناراحتی کرد.