محک - شرح آنلاین
ضرورت حمایت از موسسات بومی داوطلب در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
تجربه موفق محک از همکاری با موسسه تسکین

ضرورت حمایت از موسسات بومی داوطلب در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

مدیر دفاتر شهرستان‌های موسسه محک از تجارب این موسسه درتوانمندسازی و همکاری با موسسات حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در شهرستان ها و موفقیت‌های بدست آمده در این راستا گفت و همکاری با موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تسکین در تبریز را از تجارت موفقیت آمیز عنوان کرد.