مختار ثقفی - شرح آنلاین
چهارشنبه سوری و سنت های قدیمی و جالب آن ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

چهارشنبه سوری و سنت های قدیمی و جالب آن

تبریز ، (شرح آنلاین) - با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال شور ها برای پایکوبی و جشن در سرتاسر ایران به اوج خود می رسد.