مدافع حرم شهید شعبان نصیری - شرح آنلاین
کتاب خاطرات مشاور سرلشکر سلیمانی منتشر شد ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

کتاب خاطرات مشاور سرلشکر سلیمانی منتشر شد

شرح آنلاین - «برایم حافظ بگیر» روایتی داستانی از زندگی فرمانده مدافع حرم شهید شعبان نصیری توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.