مدیران دولتی - شرح آنلاین
دولت دست مدیران سودجو را از اداره کشور قطع کند ۱۰ تیر ۱۳۹۹

دولت دست مدیران سودجو را از اداره کشور قطع کند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید دارد که دولت برای عبور از شرایط اقتصادی ناسالم باید دست مدیران سودجو و تاثیر گذار بر افزایش قیمت ها را قطع کند.