مدیرشرکت شهرک‌های کشاورزی استان آذربایجان شرقی - شرح آنلاین
فراخوان عمومی سرمایه گذاری در مجتمع های گلخانه ای ملکان و عجبشیر و دامپروری مرند ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

فراخوان عمومی سرمایه گذاری در مجتمع های گلخانه ای ملکان و عجبشیر و دامپروری مرند

جهادکشاورزی آ.شرقی،( شرح آنلاین ) - مدیرشرکت شهرک‌های کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: این شرکت در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای ملکان و عجب شیر و شهرک دامپروری مرند را در مجموع با مساحت 216.7 هکتار به متقاضیان واگذار نماید.