مدیرعامل اتوبوسرانی تبریز و حومه - شرح آنلاین
جابه‌جایی روزانه ۶۰۰ هزار مسافر توسط اتوبوسرانی تبریز/ کمک‌های دولتی برای نوسازی ناوگان درون‌شهری قطع شد ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

جابه‌جایی روزانه ۶۰۰ هزار مسافر توسط اتوبوسرانی تبریز/ کمک‌های دولتی برای نوسازی ناوگان درون‌شهری قطع شد

مدیرعامل اتوبوسرانی تبریز و حومه می گوید: روزانه 625هزار نفر توسط ناوگان اتوبوسرانی تبریز جا‌به‌جا می‌شوند که 150هزار نفر از این تعداد با اتوبوس‌های تندرو، 30هزار نفر از طریق واحد گشت و دربستی و 475هزار نفر نیر توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.