مدیرعامل خبرگزاری مهر - شرح آنلاین
سرپرست استانی خبرگزاری مهر سرپرست نمونه اداره کل اخبار استان ها شد ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

سرپرست استانی خبرگزاری مهر سرپرست نمونه اداره کل اخبار استان ها شد

(شرح آنلاین) - اسد بابایی سرپرست خبرگزاری مهر در آذربایجان شرقی به عنوان سرپرست نمونه اداره کل اخبار استانها در این خبرگزاری معرفی شد.