مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - شرح آنلاین
ارزش ۱۰۰ شاخه گل رز برابر با یک بشکه نفت است ۳۰ آبان ۱۳۹۷

ارزش ۱۰۰ شاخه گل رز برابر با یک بشکه نفت است

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ارزش اقتصادی صادرات ۱۰۰ شاخه گل رز، معادل یک بشکه نفت است.