مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی - شرح آنلاین
پرتقال شب عید ۳۱۰۰ تومان قیمت خورد ۱۳ دی ۱۳۹۷

پرتقال شب عید ۳۱۰۰ تومان قیمت خورد

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت پرتقال تامسون شمال برای شب عید ۳۱۰۰ تومان تعیین شد؛ اما هنوز قیمت سیب درختی مشخص نیست.