مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور - شرح آنلاین
توزیع روزانه ۱۵۰ تن گوشت در بازار کشور ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

توزیع روزانه ۱۵۰ تن گوشت در بازار کشور

ایرنا،(شرح آنلاین) - مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تاکید براین که روزانه بین 100 تا 150 تن گوشت قرمز وارداتی به بازار تزریق می شود،گفت: ورود محموله 40 تنی گوشت قرمز در بامداد امروز یکی از محموله های وارداتی برای تنظیم بازار این محصول است.