مدیرعامل صندوق بازنشستگی - شرح آنلاین
پرداخت مرحله دوم وام ۲۰ میلیونی ازدواج به فرزندان بازنشستگان کشوری ۲۱ تیر ۱۳۹۸

پرداخت مرحله دوم وام ۲۰ میلیونی ازدواج به فرزندان بازنشستگان کشوری

شرح آنلاین - مدیرعامل صندوق بازنشستگی از پرداخت مرحله دوم وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج به فرزندان بازنشستگان کشوری تا شهریور امسال خبر داد.

حقوق اسفند ماه بازنشستگان کشوری واریز شد ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

حقوق اسفند ماه بازنشستگان کشوری واریز شد

صداوسیما،(شرح آنلاین)-مدیرعامل صندوق بازنشستگی گفت: حقوق اسفند بازنشستگان در آخرین ساعت‌های دیشب به حسابشان واریز شد.