مدیرعامل هپکو - شرح آنلاین
تدبیر خصوصی سازی در حل بحران هپکو ۱۰ آذر ۱۳۹۷

تدبیر خصوصی سازی در حل بحران هپکو

اعتصاب، تجمع کارگران،حقوق های معوق و بیکاری چند صد نفر از جوانان کشور اخبار ناامید کننده ای بودند که در سال های اخیر از شهر اراک و یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی کشور یعنی هپکو شنیده میشد. شرکتی که با غول های خودروسازی مطرح دنیا رقابت میکرد به جایی رسیده  بود که تولید را  تعطیل کرده و بحرانی به نام هپکو در مدیریت صنعتی و  اقتصادی کشور ایجاد شد. کارگران آماده کار بودند تا امید را به خانواده هایشان برگردانند اما...