مدیرعامل پرسپولیس - شرح آنلاین
موقع جدایی از باشگاه ۸۰ میلیارد تومان در حسابش می گذارم ۲۷ آبان ۱۳۹۷

موقع جدایی از باشگاه ۸۰ میلیارد تومان در حسابش می گذارم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه منتظر است تا تکلیف ادامه همکاریش با این باشگاه مشخص شود، گفت: پرسپولیس را با بیش از صد میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتم و در صورت جدایی از این تیم، ۸۰ میلیارد در حساب باشگاه خواهم گذاشت.