مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی - شرح آنلاین
همکاری سپاه و بهزیستی ۹۷۰ معلول آذربایجان غربی را صاحب‌خانه می‌کند ۲۴ تیر ۱۳۹۸

همکاری سپاه و بهزیستی ۹۷۰ معلول آذربایجان غربی را صاحب‌خانه می‌کند

شرح آنلاین - مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: با همکاری سپاه شهدا استان و این اداره کل به‌زودی ۹۷۰ نفز آر خانواده معلولین استان صاحب‌خانه می‌شوند.