مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی - شرح آنلاین
۱۲۹۹ تسهیلات اشتغالزایی برای مشاغل خانگی کرمانشاه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۲۹۹ تسهیلات اشتغالزایی برای مشاغل خانگی کرمانشاه

کرمانشاه،مهر،(شرح آنلاین) _ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: طی سال جاری ۶۰ درصد اشتغال پیش بینی شده در کرمانشاه محقق شد.