مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی - شرح آنلاین
حمایت از طرح شناسنامه دار کردن گوشت‌های استحصالی ۰۷ آذر ۱۳۹۸
مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی خبر داد؛

حمایت از طرح شناسنامه دار کردن گوشت‌های استحصالی

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی طرح شناسنامه دار کردن گوشت های استحصالی را اقدامی ابتکاری دانسته و حمایت خود را از آن اعلام کرد.