مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل - شرح آنلاین
مدیرکل روابط عمومی ایرانسل منصوب شد ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

مدیرکل روابط عمومی ایرانسل منصوب شد

مهر، (شرح آنلاین) - طی حکمی سعید عسکری به عنوان «مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل» معرفی شد.